A dream itself is but a shadow

Ida Lorentzen

 

Om

Lorentzen er representert med et verk fra serien Hamlets Kronborg. Denne serien ble til etter at kunstneren for noen år siden besøkte Kronborg slott i Danmark; slottet Shakespeare brukte som ramme for handlingen i Hamlet. Med utgangspunkt i slottets interiører har Lorentzen skapt en serie malerier som tematisk er koblet til Shakespeares skuespill.

Dette understrekes av arbeidenes titler, som er sitater hentet fra Hamlet. Det betyr likevel ikke at bildene i noen enkel forstand er illustrasjoner til stykket. Lorentzens interiører er tomme, både for møbler og mennesker, og forholdet mellom maleriene og titlene er hverken opplagte eller entydige. Løsrevet fra skuespillets sammenheng, åpner sitatene opp nye tolkningsrom.

I maleriet A dream itself is but a shadow, er det for eksempel en slående kontrast mellom interiørets materialitet og tittelens uhåndgripelige karakter.

Detaljer

Datering

2005

Kunstner

Ida Lorentzen

Kategori

Maleri, Oljemaling

Teknikk og materiale

Oljemaling på lerret

Mål


Høyde: 160cm
Bredde: 130cm
Dybde: 10cm

Reference

KORO.005388