NMBU Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Sørhellinga

Fruktbarhet, Boge Berg. Fotograf: KORO

Detaljer

Adresse

Høgskoleveien 7, 1433 Ås

Fylke

Kunstnere

Boge Berg
Per Kleiva
Sidsel C. Karlsen
Kristin Enger
Bjørn Kolbjørnsen

Ferdigstilt dato

29.10.1982

Prosjektansvarlig

Egil Sinding-Larsen

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Elisabeth Astrup Haarr
Finn-Henrik Bodvin

Arkitektkontor

MNAL Leif Olaf Moen

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for publikum

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk