Statens hus i Bergen

Statens hus i Bergen, Valkendorfsgaten 6.. Fotograf: Pål Hoff

Detaljer

Adresse

Valkendorfsgaten 6, 5012 Bergen

Fylke

Vestland

Kunstnere

Roddy Bell
Anne-Sophie Blytt
Lillian Dahle
Arve Håland
Birger Larsen
Gunnar Thorsen
Kari Dyrdal
Trudi Jaeger
Marie-Ann Mürer
Trond Knutli
Bengt Moberg
Erling Enger
Svein Olav Mamen
Per Kleiva
Terje Resell
Maria Veronica Solem

Ferdigstilt dato

01.07.1988

Prosjektansvarlig

Egil Sinding-Larsen

Kunstkonsulent(er) i kunstutvalget

Gerhard Stoltz

Arkitektkontor

Aall-Løkeland-Ragde AS arkitektkontor

Byggherre

Statsbygg

¨
Varighet

Permanent

Tilgjengelighet

Tilgjengelig for besøkende

Program

Kunst til statens nybygg

Kunstverk