Untuned Bell, Tullinløkka

A K Dolven (NO)

En klokke i Oslo Rådhus ble i år 2000 fjernet fordi den ble sett på som ustemt. Noen år etter integrerte A K Dolven klokken i et midlertidig kunstprosjekt på Tullinløkka som problematiserte begreper som normalitet og annerledeshet. Verket åpnet samtidig opp en ny møteplass for Oslos befolkning.

Untuned Bell, . Fotograf: Vegar Moen
Untuned Bell, . Fotograf: Vegar Moen

Om prosjektet

Da den 1,5 tonn tunge klokken ble fjernet fra Oslo Rådhus, havnet den på Olsen Nauen Klokkestøperi hvor den opprinnelig ble laget. I 2010 fikk A K Dolven tillatelse til å bruke klokken i sitt midlertidige kunstprosjekt på Tullinløkka i Oslo. I tre måneder hang den på en vaier mellom to høye stålbjelker. Forbipasserende ble invitert til å spille på den ved å tråkke på en pedal som utløste et klokkeslag, og tusenvis av mennesker ga klokken lyd de månedene den hang der.

I en uke før åpningen spilte de andre førtiåtte klokkene i Oslo Rådhus fem ganger daglig for å ønske den ustemte klokken velkommen tilbake til byen. Klokkespillet ble spesielt laget for Dolvens prosjekt av komponist Rolf Wallin. Komposisjonen utviklet seg hver dag ved at flere og flere av klokkene spilte med. På åpningsdagen spilte alle klokkene komposisjonen i sin helhet, mens den ustemte klokken på Tullinløkka svarte. Som selvstendig klokke var klangen ikke lenger ustemt.

Klokken fungerte også som et signal for varsel og samling. Tullinløkka var en gang et sentralt møtested i Oslo som ble brukt til blant annet samlinger og demonstrasjoner. Untuned Bell ønsket å gjenoppta denne tradisjonen og slik åpne for diskusjon rundt plassens fremtid. På et sentralt sted som Tullinløkka ble verket også en påminnelse om vårt felles eierforhold til og bruk av det offentlige rom.

Som en del av prosjektet ble det satt opp en plakatvegg på Tullinløkka der forbipasserende ble oppfordret til å ytre seg om saker de mente var viktige og aktuelle. Slik ble kunstprosjektet også et rom for «ustemte» synspunkter, og for mangfoldigheten og annerledesheten som eksisterer i vårt samfunn. Under prosjektperioden ble plassen igjen et møtepunkt og et ytringsrom for folk i hovedstaden.  Les Dag Wiersholms artikkel om kunstprosjektet her. 

Untuned Bell åpning. Fotograf: Marit Anna Evanger

Detaljer

Adresse

Tullinløkka, Oslo

Fylke

Oslo

Kunstnere

A K Dolven
Rolf Wallin

Ferdigstilt dato

04.06.2010

Produsent (URO)

Bo Krister Wallström

Kurator

Kristine Jærn Pilgaard

Samarbeidspartner(e)

Norsk kulturråd
Stiftelsen Fritt Ord
Wilkinson Gallery, London

Entreprenør

Ansnes as

Arkitekt

Trude Mardal

Komponist

Rolf Wallin

Klokkenist

Vegar Sandholt

Co-kurator

Gaby Hartel

Ingeniør

Asle Gudim / Norconsult
Arne Dolven

Kunstnerassistent

Magnus Jorde

Klokkemaker

Olsen Nauen Klokkestøperi as

Grafisk utforming

Onestarpress / Christoph Boutin

Lydteam

Andreas Hald Oxenvad
Aeron Bergmann

Lydutredning

Brekke & Strand Akustikk

Produsert av

KORO
Kristine Jærn Pilgaard

¨
Varighet

Temporært

Program

Kunst til andre offentlige arenaer