Britta Marakatt-Labba: Händelser i Tid, 2013. Verket er en respons på terrorangrepet 22. juli 2011. Marakatt-Labba skal snakke om dette verket under seminaret 15. mars.
Aktuelt

Velkommen til fagseminaret Social Memorials

KORO inviterer til seminar om sosiale minnesteder 15. mars kl. 9-13 på Litteraturhuset i Oslo. Dette er det tredje seminaret i serien Memorials and Society: forventninger, forhandlinger og kunstneriske bearbeidelser som arrangeres parallelt med arbeidet med det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet.

Tid: 15. mars 2024, kl. 9:00-13:00
Sted: Wergeland (rom), Litteraturhuset i Oslo

Bidragsytere er Britta Marakatt-Labba, Esther Shalev-Gerz, Cathrine Thorleifsson, Mathias Danbolt og Trude Schjelderup Iversen og seminaret tar opp problemstillinger knyttet til ekstremisme og minnearbeid. Et sentralt spørsmål er: Hvilken rolle kan kunst og minnesteder spille i forhold til bevisstgjøring om og engasjement mot terror, politisk og rasistisk vold og ekstremisme?

Britta Marakatt-Labba er kjent som en tydelig kunstnerisk stemme og en viktig formidler av samisk kultur og historie gjennom sin kunst og aktivisme. I 2013 lagde hun verket Händelser i tid, en installasjon med slitte melsekker fra andre verdenskrig hvor hun blant annet har brodert inn landskapet fra Utøya ved siden av falmete nazi-symboler. Verket er en respons på terrorangrepet 22. juli 2011 og Marakatt-Labba setter angrepet i sammenheng med den nazistiske ideologien som førte til utrensking av jøder og andre minoriteter under andre verdenskrig. Dagen før seminaret åpner utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting» i Nasjonalmuseet, der dette verket er med. Marakatt-Labba vil fortelle om verket i sitt foredrag.

Esther Shalev-Gerz og Jochen Gerz:
Monument against Fascism, 1986,
permanent installasjon i offentlig rom,
Hamburg-Harburg, Tyskland
© Studio Shalev-Gerz

Esther Shalev-Gerz er internasjonalt anerkjent for sine betydelige bidrag til diskursen rundt kunst i offentlig rom og sin konsekvente utforskning av hvordan minner, historien, den naturlige verden, demokratiet og kulturelle identiteter er konstruert. I 1986 ble verket The Monument Against Fascism, som hun lagde sammen med Jochen Gerz, oppført utenfor Hamburg i Tyskland. Verket besto av en 12 meter høy søyle som var én ganger én kvadratmeter i bredde, dekket av bly. Publikum ble invitert til å skrive navnet sitt i blyet som en aktiv handling for å vise motstand mot fascismen. Når søylens nederste del var dekket av signaturer, ble delen senket i bakken. I 1993 var hele søylen borte. Igjen sto et skilt som forklarte hva som hadde skjedd med monumentet.

Shalev- Gerz vil snakke om dette verket i sitt foredrag og spørsmål hun ønsker å belyse er: Hvordan kan vi inkludere arven fra fortiden i samtiden og skape nye former for minnesteder? Hvordan kan vi gjøre samtidigheten i vitneutsagn tilgjengelig i dag? Hvordan kan kunstnere inspirere samfunnet til å adressere vold uten å gjenta den gjennom midlene de velger for å representere den?

Cathrine Thorleifsson leder den regjeringsoppnevnte Ekstremismekommisjonen som skal fremme anbefalinger om hvordan forebygging av radikalisering og ekstremisme kan forbedres. Hun vil snakke om dette arbeidet og belyse spørsmålet: Hvordan uttrykker høyreekstremismen seg i dag, og hvordan har dette endret seg siden 22. juli?

Britta Marakatt-Labba (foto: Sten Malcolm Rosenlund), Esther Shalev-Gerz (foto: Katarina Nimmervoll) og Cathrine Thorleifsson.

Om bidragsyterne:

Britta Marakatt-Labba (f. 1951) bor i Övre Soppero/Badje-Sohppar, på svensk side av Sápmi og jobber med tekstil, broderi, akvarell, grafikk og skulpturer. Hun er utdannet fra Högskolan för konst och design i Göteborg og Sámi allaskuvla i Guovdageaidnu/Kautokeino. Siden starten av 1980-tallet har hun vært en tydelig kunstnerisk stemme og en viktig formidler av samisk kultur og historie gjennom sin kunst og aktivisme. Hun var med å starte Mázejoavku (Masi-gruppen) i 1978, og var senere med på å etablere den samiske kunstnerorganisasjonen Samisk kunstnerforbund i 1979. Blant sentrale verk er Kråkene/Garjját (1981), et tidlig innkjøp til UiT Norges arktiske universitet i Tromsø og med direkte referanser til Alta-Kautokeino-konflikten, og Historjá (2007) som ble laget på oppdrag for KORO også dette til Universitetet i Tromsø. Historjá er senere blitt vist ved documenta 14 i Kassel i 2017 og Dronning Sonja Kunststall i Oslo i 2019 og vises i år på Nasjonalmuseet i utstillingen «Britta Marakatt-Labba. Sylkvasse sting». Tematisk handler det 24 meter lange broderiet om samisk kultur, mytologi og historie sett fra et samisk perspektiv. I 2013 lagde Maraktt-Labba verket Händelser i tid, en installasjon med slitte melsekker fra andre verdenskrig hvor hun blant annet har brodert inn landskapet fra Utøya ved siden av falmete nazi-symboler. Verket er en respons på terrorangrepet 22. juli 2011 og Marakatt-Labba setter angrepet i sammenheng med den nazistiske ideologien som førte til utrensking av jøder og andre minoriteter under andre verdenskrig. Marakatt-Labba har hatt og deltatt på en rekke utstillinger i Sverige og internasjonalt, blant annet i Anchorage Museum (Alaska), Moderna Museet (Stockholm), Bonniers Konsthall (Stockholm), documenta 14 (Kassel), Nordnorsk Kunstmuseum (Tromsø), The First Beijing International Art Biennale (Beijing),12th Internatinal triennial of Tapestry (Lodz), Lofoten International Art Festival, Umeå Västerbottens museum, Västerbottens Museum, Lunds konsthall, og Arts Club (Chicago). For tiden er hun aktuell i den utstillingen Artic Highways, urfolks Kunst som turnerar i USA. Hun har blitt tildelt en rekke priser, blant annet John Savio-prisen i 2017 og Prins Eugen-medaljen for utmerket kunstnerisk innsats i 2020. I 2014 ble hun utnevnt til æresdoktor ved Det humanistiske fakultetet ved Umeå universitet og i 2022 ble hun utnevnt til æresdoktor ved Universitetet i Bergen. Arbeidene hennes er kjøpt inn av flere museer, blant annet Röhsska museet, Moderna Museet, Nasjonalmuseet i Oslo, British museum , National Museet Stockholm,  AKG Museum Buffalo, MARKK-Hamburg Museum og RiddoDuottarMuseat.

Esther Shalev-Gerz (født 1948 i Vilnius, Litauen, bor og jobber i Paris) er internasjonalt anerkjent for sine betydelige bidrag til diskursen rundt kunst i offentlig rom og sin konsekvente utforskning av hvordan minner, historien, den naturlige verden, demokratiet og kulturelle identiteter er konstruert. I sine arbeider utfordrer hun avbildning som begrep og kunstnerisk praksis og undersøker hvordan kvaliteter ved avbildning kan bidra til den samtidige diskurser om representasjon. Hennes monumenter, installasjoner, fotografier, videoer og skulpturer i offentlige rom er utviklet gjennom aktiv dialog, konsultasjon og forhandling med mennesker som har bidratt til verket med individuelle og kollektive minner, meninger og erfaringer. I verk som The Shadow, 2018, og The Monument against Fascism, 1986, forsøker Shalev-Gerz å engasjere oss ved å invitere oss til å føle og bevitne den Andres opplevelser, og å endre forutinntatte perspektiver på virkeligheten og hvordan vi spiller ut vår mytologi her og nå. Shalev-Gerz har stilt ut en rekke steder både i Frankrike og internasjonalt, blant annet San Francisco, Paris, Berlin, Vancouver, Finland, Detroit, Genève, Guangzhou og New York og har gjennomført permanente prosjekter i offentlig rom i Hamburg, Galilea, Stockholm, Knislinga, Genève, Glasgow og Vancouver. Hun har hatt betydelige retrospektive utstillinger ved Serlachius Museum, Mantta, Finland (2017), Wasserman Projects, Detroit (2016), the Musée des Beaux Arts de Lausanne (2012) og Jeu de Paume, Paris (2010). I perioden 2003 til 2015 var Shalev-Gerz professor ved HDK-Valand – Högskolan för konst och design i Gøteborg.

Cathrine Thorleifsson (f. 1982) er Førsteamanuensis ved Sosialantropologisk Institutt ved Universitetet i Oslo. Hun leder den regjeringsoppnevnte Ekstremismekommisjonen som skal fremme anbefalinger om hvordan forebygging av radikalisering og ekstremisme kan forbedres. Thorleifsson har doktorgrad fra London School of Economist og har i to tiår forsket på ytre høyre mobilisering, politisk vold og høyreekstrem ideologi basert på langvarig feltarbeid i Midtøsten, Europa og digitale subkulturer.  Hun er forfatter av bøkene «Nationalist responses to the crises in Europe: old and new hatreds» (2019) og «Nationalism and the Politics of Fear in Israel» (2016) samt en rekke fagartikler. Thorleifsson bidrar ofte med ekspertanalyser i media, og deler jevnlig kompetanse med beslutningstagere og nasjonale og internasjonale aktører som jobber med å forebygge voldelig ekstremisme.

Mathias Danbolt er professor i kunsthistorie ved Københavns Universitet og leder av forskningsprosjektene «The Art of Nordic Colonialism: Writing Transcultural Art Histories» (Carlsbergfonden 2019–23) og «Moving Monuments: The Material Life of Sculpture from the Danish Colonial Era» (Novo Nordisk Foundation 2022–25).  

Trude Schjelderup Iversen (f. 1974) er seniorkurator i KORO og doktorand i kunstteori ved Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som kurator siden 2001, blant annet som leder i UKS (Unge kunstneres samfund) og ved Center for Curatorial Studies ved Bard College i New York. Schjelderup Iversen har publisert fagartikler i en rekke norske og internasjonale antologier, kataloger og bøker om samtidskunst. Egne bøker inkluderer The New Administration of Aesthetics (ed. 2007) og Materialets tale (ed. 2018). Hun er ansvarlig for KOROs utdanningsmodul Kuratorpraksis + det offentlige rom, et kuratorfaglig fordypningsprogram som siden 2018 har samarbeidet med internasjonale utdanningsinstitusjoner som University of Southern California og Københavns universitet.  

Memorials and Society
Dette er det tredje seminaret i serien Memorials and Society: forventninger, forhandlinger og kunstneriske bearbeidelser som arrangeres parallelt med arbeidet med det nasjonale minnestedet i regjeringskvartalet.

Første seminar i serien, Multidirectional Memorials, ble arrangert på Deichman Bjørvika 21. september 2023. Andre seminar, Performative Memorials, ble arrangert på Nasjonalbiblioteket 10. november 2023.

  • Alle arrangementene er gratis og åpne for alle.
  • Det er ingen påmelding.
  • Arrangementene vil bli strømmet, og opptak vil legges ut på KOROs nettside i etterkant. 

Les mer om Memorials and Society og se opptak fra forrige seminar her.