Iver Jåks har en sterk posisjon i norsk moderne kunst.  Hans kunstnerskap var mangfoldig og ved Norges Arktiske Universitet i Tromsø finnes en stor samling av hans arbeider, som viser spennvidden i hans kunstnerskap. Skulpturen Tallet er elleve er fra 1999 og består av 11 små deler av sort tre, bein og skjell. Foto: Guri Dahl 

Informasjon om utbetaling og fakturering

Alle statlige virksomheter krever at leverandører sender faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med standarden elektronisk handelsformat (EHF). For mer informasjon om elektronisk faktura og EHF, se anskaffelser.no.

Fakturadresser i KORO

Vi opererer med to ulike organisasjonsnummer og dermed også to ulike fakturaadresser: Ett for tilskudd og enkelte eldre kunstprosjekter og ett for administrasjon og nye kunstprosjekter. Er du i tvil om hvilken du skal sende til, ta gjerne kontakt med oss.

Tilskudd og enkelte kunstprosjekter*:
Organisasjonsnummer: 992 462 744
Kunst i offentlige rom, KORO fond
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim

Administrasjon og kunstprosjekter**:
Organisasjonsnummer: 974 778 998
Kunst i offentlige rom, KORO
Fakturamottak DFØ
Postboks 4746
7468 Trondheim


* Gjelder kunstprosjekter av eldre dato. Kontakt din prosjektansvarlig i KORO for informasjon.

** Gjelder kunstprosjekter fra 2019 og av nyere dato. Kontakt prosjektansvarlig i KORO for informasjon.

Utbetalingskriterier:
Betalingsbetingelser er 30 dager.

Vår referanse fylles ut med navn på kontaktperson hos leverandøren
Deres referanse fylles ut med bestiller fra KORO (eks. 2710olno eller et navn).
I EHF heter feltet /AccountingCustomerParty/ Party/Contact/ID
Prosjektnummer kan fylles inn i feltet Ordrenummer (eks. 100814)
I EHF heter feltet /Invoice/OrderReference/ID.

Alternativer:
Hvis du ikke har et faktureringssystem fra før eller har et system som ikke håndterer Ehf-fakturaer kan vi anbefale en nettbasert fakturaportal. Dette er en enkel løsning for å lage og sende faktura på rett måte.  For mer informasjon om dette, se anskaffelser.no.

Relevante dokumenter:

Ofte stilte spørsmål om økonomi:

Reiseregninger skal sendes inn elektronisk innen 1 måned etter at reisen er foretatt. Alle reiseregninger skal sendes inn og betales ut i samme kalenderår som reisen er foretatt. Honorarkrav med timelister skal sendes inn elektronisk jevnlig gjennom året etter hvert som arbeidet utføres. Honorar for arbeidet skal betales ut i samme kalenderår som arbeidet er utført. Det er ikke anledning til å samle opp timelister og reiseregninger og vente med å sende dette f.eks. til avslutning av et prosjekt. Vi anbefaler også at det sendes inn timelister og reiseregninger tidlig i november for å være sikker på utbetaling før nyttår. Arbeid og reiser som er foretatt etter siste frist for levering til lønnssystemet i november/desember måned vil måtte utbetales året etter. Disse bestemmelsen gjelder for alle som har oppdrag for KORO.
Lønnssystemet i Staten er så teknisk sammensatt at det er gjort et skille på dette. Bonuskjøring gjelder honorar/lønn og reisekjøring gjelder reiseregninger. Disse har noe forskjellige frister og utbetalingsdatoer.
Bruk standard timeliste fra KORO. Du finner den under Timelister, reiseregninger, m.m.. Ta kontakt for videre hjelp om du står fast det tekniske. Macbrukere kan ha problemer med excel-formatet.
Ja, det kan du, men dette bør avtales med saksbehandler for kunstprosjektet du jobber med og innarbeides i konsulentbudsjettet på forhånd. Husk at honoraret blir mva-pliktig ved næringsinntekt. Hvis du sender faktura må du legge ved utfylt timeliste i tillegg.
Fra 01.07.2023 er honorarsatsen kr. 776,- pr. time. Ved en endring vil det legges ut her.
Utbetaling skjer etter datoer fastsatt av DFØ (Direktoratet for økonomistyring) ca 1 til 2 ganger pr. måned. Behandling av hver enkelt timeliste og reiseregning gjøres fortløpende av saksbehandler og sendes til nærmeste utbetaling. Det tar ca 3 – 4 uker fra innsending før utbetaling kan skje.

Kontakt oss

Generelle forespørsler angående fakturering kan sendes til post@koro.no eller vår regnskapsmedarbeider